Tổng thống Putin tuyên bố chính thức sáp nhập 4 lãnh thổ của Ukraine