Tổng thư ký UN: ‘Thảm họa nhân đạo’ rình rập ở Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút quân