Trải nghiệm của người phụ nữ vượt qua chứng nghiện rượu và thuốc lá nhờ niềm tin vào Đấng Tối Cao