Trần Nhân Tông (P2): Đệ nhất vũ công, hai lần đánh thắng Nguyên Mông