Các nhà lãnh đạo trên thế giới phản ứng trước phán quyết trong vụ án ‘tiền bịt miệng’ của cựu TT Trump