Trào lưu Net Zero tạo ra sự gia tăng 80% về tài trợ cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh

Các công ty Trung Quốc tham gia sản xuất xe điện và pin lithium đã đổ tiền vào các sản phẩm năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.