Triển lãm Đôn Hoàng ở Hồng Kông: Khám phá nền văn hóa Trung Hoa thời tiền cộng sản