Trớ trêu thay, chủ báo New York Times kêu gọi quay trở về nền báo chí độc lập