Một người Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với xã hội tự do ở Úc vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới