Trung Quốc áp dụng mức kiểm duyệt khẩn cấp sau biểu tình hàng loạt