Trung Quốc: Bị từ chối thanh toán bảo hiểm, bệnh nhân COVID-19 phải đối mặt với khoản viện phí lớn