Thượng Hải: Các bệnh viện cạn kiệt thuốc điều trị COVID