Trung Quốc: Các công ty ngành chăn nuôi heo thua lỗ nặng, giá cổ phiếu giảm mạnh