Trung Quốc cầu thân với các nhà lãnh đạo Phi Châu trong khi lặng lẽ ‘báo động’ về khoản nợ với Bắc Kinh