Trung Quốc: Chỉ số dịch vụ PMI sụt giảm khi chính quyền lại áp đặt các đợt phong tỏa hà khắc