Trung Quốc có thể đi theo con đường của Nhật Bản những năm 1980? (Phần 1/4)