Trung Quốc đẩy mạnh xuất cảng khiến các nhà phân tích, nhà đầu tư ngoại quốc lo lắng