Trung Quốc: Dịch COVID bùng phát ở Nam Kinh đã lan sang 27 thành phố khác