Trung Quốc ‘đốt tiền’ để độc lập trong sản xuất vi mạch bán dẫn