Trung Quốc lôi kéo Ả Rập Xê Út vào quỹ đạo của mình