Trung Quốc: Hơn 700 công ty của nghệ sĩ giải thể, chạy trốn khỏi làn sóng ‘phong sát’ ngành giải trí