Trung Quốc làm suy yếu Hoa Kỳ nhờ thu hút được giới tinh hoa