Trung Quốc từ bỏ USD trong thỏa thuận mới với Brazil, thanh toán giao dịch LNG đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ