Trung Quốc: Nhiều cơ quan chính quyền tạm thời đóng cửa vì số ca nhiễm COVID tăng mạnh