Trung Quốc sẽ không dám cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ và Âu Châu vì xung đột Nga-Ukraine