Trung Quốc siết chặt khu vực Mỹ Latinh khi quan hệ thương mại tăng nhanh