Trung Quốc: Sơn Tây xả lũ, người già bị lũ cuốn trôi