Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất cảng kim loại đất hiếm trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây

Trung Quốc là nhà cung cấp đất hiếm độc quyền trên thế giới.