Trung Quốc thông qua luật kiểm soát dữ liệu sâu rộng trong bối cảnh cuộc đàn áp lĩnh vực công nghệ leo thang