Trung Quốc thực hiện chương trình tách rời riêng ‘Delete A’

Bắc Kinh dường như đã quyết định tách rời là một ý tưởng hay và đã có hành động để loại bỏ công nghệ Mỹ ở Trung Quốc.