Tổng thống Pháp nói châu Âu nên giảm phụ thuộc vào đồng dollar Mỹ sau khi gặp ông Tập Cận Bình