Trung Quốc tuyên bố sẽ khiến những người ủng hộ ‘Đài Loan độc lập’ phải chịu trách nhiệm hình sự suốt đời