Trung Quốc: Ứng dụng Thế vận hội Mùa Đông 2022 có khả năng theo dõi người dùng