Trung Quốc: Việc phong tướng để lộ nỗi bất an về quân đội của ông Tập