Trung Quốc: Xét nghiệm COVID làm giàu cho giới tinh hoa, rút cạn quỹ bảo hiểm y tế