Trương Tam Phong là một thần tiên đắc Đạo, những thần tích của ông trải dài khắp các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, kéo dài hơn 400 năm. 

Cuốn “Minh sử” nói rằng không thể xác minh được năm sinh của Trương Tam Phong, có thể ông sinh ra vào thời nhà Kim (cùng thời Nam Tống). Cuốn “Minh sử” cũng nói rằng “không thể đoán được sự tồn vong” của Trương Tam Phong, cuối cùng cũng không biết được ông còn sống hay đã chết.

Đương nhiên, chân nhân là thần tiên, có thể trường sinh bất lão, cũng chính là “thọ cùng trời đất, vô cùng vô tận”. Trường sinh bất lão là ước mơ của mọi người, các vị Hoàng đế của mọi triều đại cũng ra sức theo đuổi tiên đan trường sinh bất lão. Tần Thủy Hoàng từng cử phương sĩ Từ Phúc đi tìm thuốc trường sinh bất lão, Hoàng đế nhà Hán thì cử phương sĩ Lý Thiếu Quân đi điều chế thuốc trường sinh. Mặc dù tất cả đều kết thúc trong thất bại nhưng các vị hoàng đế đều không bỏ cuộc.

Minh Thành Tổ đến bái kiến “thần tiên sống” Trương Tam Phong

Danh tiếng “thần tiên sống” của Trương Tam Phong thời đó vang khắp thiên hạ, chấn động triều đình. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng ra chiếu thư cầu thăm, lúc đó Trương Tam Phong đã 137 tuổi và không đến gặp. Minh Thành Tổ Chu Lệ đã viết một bức thư cho Trương Tam Phong, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính, nói rằng Trương Tam Phong “có đạo đức cao thượng, vượt trên vạn thứ, thân hòa với tự nhiên, thần diệu khó lường”, chắp tay cung kính chờ đợi Chân Tiên giáng lâm, nhưng Trương Tam Phong vẫn bất động. (“Trương Tam Phong tiên sinh toàn tập”)

Tại sao Minh Thành Tổ muốn tìm gặp Trương Tam Phong? Đương nhiên trong lòng Trương Tam Phong biết rõ, bởi vì thần tiên đều có công năng tha tâm thông, đều biết suy nghĩ của người phàm, cho nên biết Minh Thành Tổ là muốn cầu thuốc trường sinh. Vậy nên Trương Tam Phong vẫn ẩn cư không gặp, chỉ gửi một bài thơ cho các đệ tử của mình để truyền lại cho Minh Thành Tổ:

“Địa thiên giao thái hóa công thành,
Triều dã hàm an trị đạo hanh.
Hoàng cực điện trung long hổ tĩnh,
Vũ đương vân ngoại cổ chung thanh.
Thần cư thảo mãng nguyên vô dụng,
Đế vấn sô nghiêu nhược hữu tình.
Cảm bả vi ngôn lao thánh thính,
Trừng tâm quả dục thị trường sinh.”

Trương Tam Phong nói, Hoàng đế phụng mệnh của trời đất cai quản thiên hạ, quốc thái dân an, ta sống ở đồng cỏ, là một bách tính phổ thông vô dụng, nếu có điều muốn nói, thì xin thánh thượng lắng nghe, bí quyết trường thọ chính là nằm ở chỗ “trừng tâm quả dục” (thanh tâm quả dục), đề cao đạo đức, kiềm chế dục vọng, thanh tịnh thân tâm, xem nhẹ danh lợi. Thần tiên không có phương pháp đặc biệt nào cả, chỉ là “trừng tâm quả dục”.

Trương Tam Phong tiết lộ bí quyết trường sinh bất lão
Tranh vẽ Trương Tam Phong. (Ảnh: Tài sản công)

Kỳ tích “Kim điện phi thăng” của Trương Tam Phong

Cuối cùng Minh Thành Tổ cũng đạt được ước nguyện của mình. Ông làm thế nào mà cảm động được “thần tiên” Trương Tam Phong? “Minh sử” ghi chép rằng, Minh Thành Tổ đã giao cho Công Bộ Thị Lang và những người khác giám sát hơn 300,000 công nhân để đại tu các tòa cung điện trên núi Võ Đang, tiêu tốn hàng triệu lượng bạc. Hoàng đế đặt tên cho nơi đây là “Thái hòa thái nhạc sơn”, và cho quan binh đóng giữ ở đó.

Minh Thành Tổ xây “Thái hòa cung” để thờ Chân Vũ Đại đế, xây “Ngộ chân cung” để thờ Trương Tam Phong, tổng cộng có 8 điện, 2 đền, 36 miếu đường, 72 thạch miếu, 39 cây cầu, 12 đài dừng chân và các kiến trúc hùng vĩ khác. “Minh sử” nói rằng: “Cảnh phù Tam Phong ngôn”, thực giống như những gì Trương Tam Phong đã nói, ông sớm đã biết Minh Thành Tổ sẽ đại tu núi Võ Đang, bởi vì thần tiên có công năng “túc mệnh thông”, có thể dự đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Vào năm Minh Vĩnh Lạc thứ 14, Minh Thành Tổ ra lệnh cho thượng thư Hồ Quảng tìm kiếm Trương Tam Phong. Hồ Quảng ngày đêm lặn lội đến núi Võ Đang thắp hương cầu nguyện rồi bật khóc, Trương Tam Phong thấy Hồ Quảng có chân ý sâu nặng, liền tự mình cưỡi mây bay đến cung đình.

Lúc đó Minh Thành Tổ đang lên triều, nhìn thấy Trương Tam Phong liền mỉm cười hỏi Đạo. Trương Tam Phong bèn hát bài “Phỏng đạo cầu huyền tẩu tận thiên nhai” (Bài hát cổ của Đạo gia). Sau khi hát xong, ông ung dung bước xuống bậc thềm, “Trong khoảnh khắc, thanh vân thụy sắc phủ kín điện đình, rất lâu mới tản đi”. Trương Tam Phong phi thân rời đi, hoàng đế và các quan đại thần vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng tin trên đời thật sự có thần tiên. (“Trương Tam Phong tiên sinh toàn tập”)

“Trừng tâm quả dục” là bí quyết trường sinh

Gặp nhau tại cung điện, Trương Tam Phong có tặng thuốc trường sinh bất lão cho Minh Thành Tổ không? Không có. Trương Tam Phong nói bí quyết trường sinh không có phương pháp nào đặc biệt, chỉ là “trừng tâm quả dục”. Tại sao “trừng tâm quả dục” lại có thể trường sinh bất lão? Trương Tam Phong đã giải thích lý do ở trong “Đại đạo luận”: Giữa trời và đất, con người là anh linh của vạn vật, là trân quý nhất, nhưng thật đáng tiếc khi nhiều người chìm trong danh vọng phú quý, mê luyến tình ái, lòng tham không có điểm dừng, chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa, đến lúc chết thì đã không kịp hối hận.

Trương Tam Phong tiết lộ bí quyết trường sinh bất lão
Chân dung Minh Thành Tổ. (Ảnh: wikipedia)

Tu luyện là kim đan linh dược để trường sinh bất lão

Trương Tam Phong từng nói, ai biết có phương thuốc “trường sinh bất lão” hay không? Ai có thể lĩnh hội được chỗ kỳ diệu của “kim đan linh dược”? Kim đan linh dược này không phải là thế gian không có, mà là chúng ta sinh ra đã có, là ở gần trong gang tấc chứ không phải xa xôi.

Trương Tam Phong nói: “Tiên đạo giả, trường sinh chi đạo dã.” Đạo trường sinh chính là đạo tu tiên, cũng tức là tu luyện, bởi vì chỉ có thần tiên mới có thể trường sinh bất lão. Vậy nên tu luyện chính là đơn thuốc cho “trường sinh bất lão”, là kim đan linh dược.

Tính mệnh song tu: vừa tu “tính” vừa tu “mệnh”

Trương Tam Phong nói: “Nội dược dưỡng tính, ngoại dược lập mệnh; tính mệnh song tu, phương hợp thần tiên chi đạo”. Tu luyện chính là cần tu thành thần tiên, là “tính mệnh song tu”, tức tu tính đồng thời tu mệnh. Tu tính là tu thân, tu tâm tính, cần trọng đức, cũng chính là “trừng tâm quả dục”, là nội dược (nội đan). Tu mệnh là đạo trường sinh, cần luyện khí công, là ngoại dược (ngoại đan).

Trương Tam Phong nói: “Tu Đạo dĩ tu thân tối vi trọng yếu, nhiên nhi tu thân tất tiên chính tâm thành ý. Ý thành tâm chính, tắc vật dục giai trừ”. Điều quan trọng nhất trong tu Đạo chính là tu thân, tức là tu tâm tính, cần trước tiên phải sửa lòng thành, sửa tư tưởng trong tâm, giữ cho tâm không tạp niệm, tống khứ tà niệm, không bị trói buộc bởi những ham muốn vật chất. Cũng chính là cần làm được “trừng tâm quả dục”, ít ham muốn, coi nhẹ danh lợi, như thế có thể đạt đến “thần toàn khí trạng, tủy mãn tinh doanh”, dư dả ba báu vật của sinh mệnh là tinh, khí, thần.

Phần kết

Kỳ tích “kim điện phi thăng” của Trương Tam Phong thực sự là một khoảnh khắc kinh thiên động địa trong lịch sử, Minh Thành Tổ và các quần thần của ông đã rất ngạc nhiên rằng trên đời thì ra thực sự có thần tiên. Về sau vào thời Minh Anh Tông, Minh Thế Tông, Minh Hy Tông, Trương Tam Phong đều đã nhiều lần xuất hiện hoặc hiển linh, giáo hóa và sửa sai cho Hoàng đế, trở thành vị Thần hộ mệnh của giang sơn nhà Minh. Trương Tam Phong còn tiết lộ bí quyết trường sinh, chính là “trừng tâm quả dục”, chính là tu luyện.

Ngày nay có môn tu luyện gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, cũng là công pháp tính mệnh song tu, được Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền vào năm 1992. Mỗi người đều cũng có cái tâm tu luyện, bởi vì con người có “nguyên thần”, là đến từ thiên quốc, tu luyện là để “phản bổn quy chân”, trở về với chân tính của con người, trở về thiên quốc. Lão Tử nói trong “Đạo đức kinh” rằng: “Thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi”. Mong rằng những mỗi người đều có thể nắm bắt cơ hội ngàn năm khó được này.

Tác giả: Vương Nguyên Phủ (Bác sĩ nội khoa, tiến sĩ Trung y)

Trương Gia Nghi biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn