Câu chuyện ngắn về Hoàng Đế: Khang Hy đại đế kính Trời, yêu dân