Truyền kỳ về tướng Washington (P6): Nỗi thương tâm trên pháo đài