Truyền thông chuyển hướng từ cựu TT Trump sang những người ủng hộ ông và tìm ra chủ nghĩa toàn trị