Truyền thông địa phương: Họa sĩ truyện tranh chính trị nổi tiếng Hồng Kông không thể xuất bản truyện tranh nữa