Truyền thông nhà nước Trung Quốc: Lũ lụt, lở đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở thành phố phía tây bắc