Truyền thông Trung Quốc: Nổ tại nhà hàng ở miền Đông, ít nhất hai người thiệt mạng