Truyền thuyết về gương báu: Soi thấy yêu ma, tiêu trừ ôn dịch