TSMC vượt Tencent, các công ty hàng đầu của Trung Quốc tụt hạng khỏi bảng xếp hạng 500 toàn cầu