TT Biden chỉ trích Nga, kêu gọi quốc tế chi viện cho Ukraine trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Mặc dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden là Nga, nhưng ông cũng đề cập đến ‘sự gây hấn và đe dọa’ ngày càng tăng của Trung Quốc cộng sản.