TT Biden chính thức công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024

Ông Biden nói rằng câu hỏi đặt ra là “liệu trong những năm tới, chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn”