TT Biden, Chủ tịch Hạ viện McCarthy có cuộc họp ‘hiệu quả’ nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào về mức trần nợ