TT Biden kết thúc chuyến công du Pháp với lời kêu gọi từ chối chủ nghĩa biệt lập

Tổng thống đã sử dụng chuyến công du D-Day tới Normandy để thúc đẩy các giá trị dân chủ và tầm quan trọng của các liên minh như NATO.