TT Biden đề nghị đầu tư nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc