Cuộc đàm phán giữa ông McCarthy và TT Biden về mức trần nợ: ‘có hiệu quả hơn một chút’